Červen 2011

Druhy v přírodě vyhubené-1.část

7. června 2011 v 15:17 Dnešní zvířata
Dobrý den. Začínám další projekt podobný tomu předchozímu, ale tady se bude jednat o zvířata, která byla v přírodě vyhubena.

Nosorožec tuponosý severní se kdysi vyskytoval v části severozápadní Ugandy, jihozápadního súdánu, na východě Stědoafrické republiky, v jížním Čadu a na severovýchodě Demokratické republiky Kongo. Ale mezi roky 1970 a 1980 snížili pytláci jejich počet z 500 posledních jedinců v kongu na pouhých 15! Postupně se jejich počet zvýšil z 15 na 36 kusů díky odchovům v zajetí, ale bohužel jej pytláci začali znova intezivně lovit a zredukovali jejich počet na 5 až 10 kusů. A co je nejhorší je to že zvířata se po druhé genaraci nerozmnožují.Teď jich zbylo posledních sedm.
Lev Berberský se dříve vyskoval v horách Maroka, Alžírská a Tuniska. Za vyhynutí těchto lvů je pavažována příčina nadměrného "sportovního lovu", likvidace přirozeného prostředí a jejich sistematická likvidace spojená s vyplácením odměn. Posledních několik lvů bylo zachráněno z královského lvince v Maroku. Odtud pochází vetšina světové populace těchto lvů. Ale i přes všechnu snahu nemohou být lvi berberští vypuštěni do přírody protože už nemají přirozené prostředí kde by žili. Proto se v Maroku tvoří rezervace speciálně pro tyto vzácné lvy takže je ještě naděje.
Ara Spixův se kdysi vyskytoval roztroušeně po celé oblasti Bahia v Brazílii. Jeho vyhynutí pravděpodobně způsobilo nadměrný odchyt na černý trh. Nakonec zbyl v divočině poslední samec, který žil s hejnem arů marakana, ale sameček v roce 2000 zmizel. Na celém světě (v zajetí) je zhruba šedesát kusů a dálších několik jedinců je chováno načerno. Bohužel je v zejetí velké procento nedopělých nebo starých jedinců, kteří se nejsou schopni rozmnožovat. Tito arové mají zhruba 5-8 mláďat ročně (velmi nepravidelně).
Přímorožec arabský byl kdysi hojným druhem, ale jeho druh málem vyhynul v roce 1972 kdy byl v Ománu zastřelen poslední volně žíjicí jedinec. Naštěstí byl záchranný projekt pod názvem Operace Oryx odstartován již v šedesátých letech. V roce 1962 byl v Ománu odchyceni tři jedinci a byli přemístěni do ZOO v americkém Phoenixu, kam postupně přibylo dalších 6. Tato skupina vytvořila jádro tzv. světového stáda. Celá skupina se velmi dobře množila a v roce 1984 bylo ve světových ZOO 200 přímorožců arabských. Přímorožcům se od té doby dařilo a v roce 1996 jejich počet v Ománu přesáhl 400 kusů. Ale v během pouhých tří let klesl jejich počet na 100 kusů. Současný stav tohoto přímorožce je nejistý. Stále je bohužel loven.